Villkor och regler för deltagande på Back2Game

DEFINITIONER

Med "Back2Game" avses den ideella föreningen Back2Game (org.nr: 802476-6795).
Med "Crew" avses personal som på uppdrag av Back2Games styrelse arbetar under av Back2Game arrangerad aktivitet.
Med "Admin" avses person som ansvarar för turnering eller aktivitet på Event.
Med "Event avses aktivitet arrangerad av Back2Game.
Med "Medlem"/"deltagare" avses medlem i Back2Game eller annan person som deltar på Event (tex besökare).
Med "Användare" avses "Medlem"/"Deltagare" samt besökande och registrerade konton på https://www.back2game.se ("Hemsidan").

VILLKOR OCH REGLER

1) ALLMÄNT

§1.1 Deltagare förbinder sig att följa de regler som Back2Game satt upp. Back2Game har rätt att ändra reglerna när som helst och utan förvarning. Det är deltagares ansvar att hålla sig uppdaterad med regelverket.

§1.2 Deltagare förbinder sig att följa instruktioner från Crew samt myndigheter som polis, brandkår etc.

§1.3 Varje betald biljett är giltig för en (1) persons inträde. I priset ingår sovplats i sovsal samt rätten att vistas i lokalen under hela eventet, enligt de öppettider som anges på hemsidan.

§1.4 Varje biljett är personlig och kan bara användas av personen som står på den i vårt bokningssystem. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera legitimation.

§1.5 Betald biljett och/eller medlemsavgift är ej återbetalningsbar, oavsett skäl.

§1.6 Skulle eventet av någon anledning ställas in gäller din redan köpta biljett vid nästa event.

§1.7 Varje registrerad Användare på www.back2game.se är skyldig att uppge korrekta personuppgifter.

2) DATORPLATS

§2.1 Varje betald biljett ger rätt att ta med en (1) dator till eventet. I priset ingår även förbokad sittplats med tillhörande stol.

§2.2 Vid bokning av datorplats får du en numrerad plats och en biljett som du använder vid entrén. Där får du ett armband som visar att du har rätt att vistas i lokalerna under hela eventet. Armband skall visas upp för Back2Games personal varje gång man passerar entrén. Eventuellt försök till fusk med biljett eller armband kommer att polisanmälas direkt på plats. Den som gör sig skyldig till fusk kommer att avvisas från platsen och krävas på skadestånd.

§2.3 Det är inte tillåtet att avsiktligt lämna en tom plats på slutet av en rad eller mellan dig och dina kompisar i försök att få större bordsplats.

§2.4 Back2Game har rätt att, utan förvarning, byta en deltagares förbokade plats mot en annan.

§2.5 De personuppgifter som du har lämnat vid registreringen lagras och behandlas med datorteknik av Back2Game, som är ansvariga för behandlingen. När du reserverat plats kommer vissa av dessa uppgifter publiceras på webben tillsammans med vald plats. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL) och vad som anges ovan.

3) DELTAGANDE PÅ EGEN RISK

§3.1 Deltagande på event sker på egen risk.

§3.2 Back2Game ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna inte värdefulla saker obevakade!

§3.3 Deltagare skall hålla Back2Game skadeståndslösa, detta innebär bland annat att en deltagare som medvetet smutsar ner, klottrar, förstör eller på annat sätt tillför kostnader till Back2Game, själv måste stå för dessa.

§3.4 Crew har rätt att avvisa deltagare som innehar/använder objekt som bryter mot våra regler (tex starka lampor, laserpekare, huligantutor osv) eller utgör brandfara.

4) SÄKERHET

§4.1 Det är inte tillåtet att hänga eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på elcentraler och liknande.

§4.2 Det är inte tillåtet att hänga någonting i de el- och nätverkskablar som hänger mellan bordsraderna.

§4.3 Det är inte tillåtet att använda hemgjord eller bristfällig elutrustning.

§4.4 Det är inte tillåtet att medföra några effektkrävande apparater. Till exempel: brödrost, microvågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare, högtalare.

§4.5 Det är inte tillåtet att på något sätt bygga om eller modifiera din bordsplats.

§4.6 Öppna lågor är inte tillåtna inomhus.

§4.7 Rökning eller "Elektroniska cigaretter" är ej tillåtet att använda inomhus.

§4.8 Det är inte tillåtet att medföra eller framföra kickbike, sparkcykel, skateboard eller liknande inomhus på Back2Game.

§4.9 Du måste hålla rent från skräp på din plats och på golvet runtomkring.

§4.10 Det är inte tillåtet att ta med egen fåtölj, soffa eller liknande. En enkel kontorsstol är däremot tillåtet att ta med.

§4.11 Du får endast använda en stol vid din sittplats. Det är ej tillåtet att stapla stolar för att få en högre sittplats, ta med en kudde

§4.12 Det är inte tillåtet att sova under borden eller i gångarna mellan raderna. Använd sovsalen.

§4.13 Det är inte tillåtet att blockera gångarna mellan borden eftersom de skall användas vid en eventuell utrymning av hallen. Din packning bör därför rymmas på och under din bordsplats. Sovutrustning ska förvaras i sovhallen.

§4.14 Det är absolut förbjudet att medföra laserpekare och använde dessa på Back2Game. Användning av laserpekare medför automatisk bandklippning och avvisning från eventet.

5) EL OCH NÄTVERK

§5.1 Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott och störningar under eventet kan uppstå i elförsörjning och datanätverk.

§5.2 Varje deltagare måste ansluta en egen förgreningsdosa till det eluttag som tillhandahålls av Back2Game. Det är inte tillåtet att ta el från bordsgrannen eller något annat uttag.

§5.3 Varje bordsplats kan utnyttja i genomsnitt totalt 275W. Observera att den effekt som står angiven på din utrustning inte är den verkliga effekten vid användning.

§5.4 Det är inte tillåtet att medföra ljudanläggningar eller större högtalare.

§5.5 Det är inte tillåtet att sätta upp egna WLAN-accesspunkter för trådlöst nätverk.

§5.6 Om en deltagares dator orsakar problem i nätverket (virus, attacker, m.m.) så kan crew neka din dator access till nätverket tills problemet är åtgärdat.

§5.7 Varje deltagare ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot spridning av datavirus, spyware och liknande.

§5.8 Crew har inget ansvar att bistå deltagare med felsökning vid datorproblem. Crew kan bistå i mån av tid.

6) ERSÄTTNINGAR OCH TURNERINGAR

§6.1 Back2Game har rätt att ställa in eller modifiera aktiviteter, turneringar, föreläsningar eller annat. Detta ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av avgift.

§6.2 Admins beslut i tvistemål kan inte överklagas.

§6.3 Fusk leder till direkt diskvalificiering och kan även leda till att deltagare blir avvisad från Event.

§6.4 Eventuella störningar eller avbrott på Back2Games hemsidor, el- eller datornät ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av avgift.

§6.5 Back2Game är inte ansvariga för deltagares eventuella ekonomiska förluster i samband med Event, direkt eller indirekt, exempelvis vid inställd aktivitet, elproblem eller motsvarande.

§6.6 Endast deltagare på event har rätt till pris i våra tävlingar.

7) ÖVRIGT

§7.1 Alkohol och droger i annan form hör inte hemma på Back2Game och är inte tillåtet någonstans i lokalerna, ej heller i sovsal. Berusade och/eller på annat sätt påverkade personer släpps inte in. Påverkade personer kommer att avvisas från eventet.

§7.2 Kablage tillhörande Back2Game får ej vidröras eller modifieras.

§7.3 Back2Game har ingen åldersgräns, men deltagare under 18 år skall ha målsmans tillstånd för deltagande. Målsman ska informeras om dessa regler.

§7.4 Brott mot svensk lag kan leda till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis. Back2Games personal har rätt att gripa personer som begår brott inom området.

§7.5 Det inte är tillåtet att sälja någonting på Back2Game utan tillstånd från Back2Games arrangörer.

§7.6 Affischering, uppklistring av dekaler eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom eventets område är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från Back2Games arrangörer.

§7.7 Du måste kontinuerligt städa din plats (lägg skräp och pant rätt tunnor). Innan du lämnar hallen tar du med de sopor som finns vid din plats och lämnar dessa i någon av de tunnor som står uppställda för detta ändamål.

§7.8 Back2Games personal har rätt att sätta upp nätverkskameror på Back2Game för publicering på webben samt att för hand filma och ta foton inne på och utanför Back2Game. Back2Games arrangörer äger sedan rätt att i sin marknadsföring (i tryckt form och på webb) använda film/foto utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med i bild.

Senast ändrad 2018-06-29 21:25